Begeleiding voor Europese projecten

Uw bedrijf wil een product, proces of dienst innoveren of uw onderzoeksgroep wil een nieuwe technologie ontwikkelen en u overweegt om dit samen met één of meer buitenlandse partners te doen, dan bestaat de kans dat u hiervoor gebruik kan maken van subsidies. Via deze website willen we u

  • informeren over de steunmogelijkheden (regionaal, nationaal, Europees) voor transnationale projecten op het vlak van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie en
  • u een zo goed mogelijke oriëntering en begeleiding bieden indien u van deze steunprogramma's gebruik wenst te maken.

 

Evenementen

1/12/2015 00:00

Op 1 en 2 december worden de Organic Innovation Days georganiseerd. Doel hiervan is het innovatiepotentieel van de organische landbouw- en voedingssector aan te tonen.

Draft agenda vindt u in bijlage.

Oproepen

Openingsdatum:
20/10/2014 09:30 to 10/12/2014 09:30
Afsluitdatum:
31/12/2015 09:30